Garantiitingimused


KASUTATUD KODUMASINATE MÜÜGI- JA GARANTIITINGIMUSED


Garantiiaeg hakkab kehtima alates kodumasina/kauba ostu sooritamise kuupäevast.

Tootele, mis on mõeldud koduseks kasutamiseks, kuid mis ostetakse asutusele või mida kasutatakse asutuses, antakse 3 kuuline garantii.

Müüja kohustub teostama kodumasinale tasuta remonti antud garantiiaja jooksul.

Müüja kohustub reageerima väljakutsele 5 tööpäeva jooksul, vajadusel garanteerima transpordi, tagama kvaliteetse töö ja varuosad. 

Müüjal on rikete likvideerimiseks, masina väljavahetamiseks või ostusumma tagastamiseks aega kuni 2 nädalat alates kodumasina saabumisest töökotta või väljavahetamise/ostusumma tagastamise otsuse tegemisest.

Kodumasin vahetatakse välja või ostusumma tagastatakse juhul, kui riket ei ole võimalik parandada.

Kui kodumasin on remondis, liidetakse remondis olnud päevad garantiiajale juurde ning kliendi soovil ja OÜ Supream võimalusel, antakse kasutamiseks asendusmasin.

Garantii alla ei kuulu vead, mis on põhjustatud elektri võrgupinge muutustest, äikesest, tulekahjust.

Garantii ei laiene toote viimistlusdetailidele, lampidele ja muudele detailidele, mis omavad piiratud ekspluatatsiooniaega.

Garantii ei korva kodumasina poolt teistele esemetele või seadmetele tekitatud kahjusid.

Garantii ei kehti garantiitalongi või arve-müügitsekk kaotamise korral.

Müüdud kaupa tagasi ei osteta.

Garantii ei kehti kui:

- kodumasinale/seadmele on tekitatud mehhaanilisi vigastusi.

- pesumasina programmi nupp on rikutud selle keeramisega vastupäeva suunas.

- pesumasin on pesuga ülekoormatud.

- pesumasina filtrid on puhastamata (pumba või sisselaskeklapi filtrid), kuivatil ebemefilter, kondentsi kogumisanum.

- pesumasinas on kasutatud valet pesupulbrit või on üledoseeritud.

- nõudepesumasinas ei ole kasutatud selleks ette nähtud soola.

- külmkapile on tehtud sundsulatust (soojapuhuri või kuuma veega).

- külmkapp on peale transporti vooluvõrku ühendatud koheselt 

(min. ooteaeg 4 tundi).

- lülititesse või muudesse elektrilistesse detailidesse on sattunud vesi.

- kodumasin ei ole ühendatud elektrivõrku maandatud pistikupesa kaudu.

Garantiiaeg 6 kuud kehtib alates kodumasina müügikuupäevast.

Peale garantiiaja lõppu on kliendil muud seadusest tulenevad  õigused.

Meistri väljakutsetasu tuleb tasuda ka garantiiajal, kui kaebus ei ole põhjendatud – masin on töökorras.